Số 21 đường 30/4 - phường 1 - TP Mỹ Tho - tỉnh Tiền Giang               Hotline: 0273 3872 582               Email: tiengiang@gso.gov.vn

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỤC THỐNG KÊ TỈNH TIỀN GIANG

 

 

Tổng Cục Thống kê

Cổng Thông tin điện tử

tỉnh Tiền Giang

                                                                                     - Hướng dẫn Đăng ký tài khoản (Xem Clip)

                                                                                     - Hướng dẫn tra cứu thông tin (Xem Clip)

                                                                                  - Hướng dẫn đăng ký hộ kinh doanh (Xem Clip)

                                                                                     - Hướng dẫn đăng ký khai sinh (Xem Clip)

Thăm Dò Ý Kiến
Thông tin bạn quan tâm nhất trên trang web này

Thanh tra Thống kê
Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
Thứ hai, Ngày 30 Tháng 10 Năm 2017

1.Quyết định của UBND tỉnh Tiền Giang về việc ban hành biểu mẫu thu thập hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh

2. Phân công các sở, ban, ngành thu thập Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh (Toàn tỉnh)

3. Biểu mẫu và giải thích hệ thống chỉ tiêu cấp tỉnh cho từng sở, ban, ngành như sau:

3.1 Sở Công thương

3.2 Sở Giáo dục và Đào tạo

3.3 Sở Khoa học và Công nghệ

3.4 Sở Nội vụ

3.5 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

3.6 Sở Tài chính

3.7 Sở Tài nguyên và Môi trường

3.8 Sở Thông tin và Truyền thông

3.9 Sở Tư pháp

3.10 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

3.11 Sở Xây dựng

3.12 Sở Y tế

3.13 Ban Quản lý dự án

3.14 Công an tỉnh

3.15 Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy

3.16 Chi nhánh Ngân hàng phát triển

3.17 Tòa án nhân dân

3.18 Viện kiểm sát nhân dân

3.19 Bảo hiểm xã hội

3.20 Kho bạc nhà nước

3.21 Ban Tổ chức Tỉnh ủy

4.Quyết định của UBND tỉnh Tiền Giang về việc ban hành biểu mẫu và phân công các phòng, ban, ngành thu thập hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp huyện, cấp xã

5. Biểu mẫu và giải thích hệ thống chỉ tiêu cấp huyện, cấp xã

Các tin cùng chuyên mục:

Một số chỉ tiêu chủ yếu tháng 5 năm 2023 (tăng/giảm) so với cùng kỳ năm 2022 của tỉnh Tiền Giang (%)

Chỉ số sản xuất công nghiệp(*)

-0,02

Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng

+15,1

Trị giá xuất khẩu

-5,0

Trị giá nhập khẩu

-12,5

Khách quốc tế đến Tiền Giang

+534,8

Thực hiện vốn đầu tư ngân sách nhà nước

+109,5

Chỉ số giá tiêu dùng (*)

+0,06

(*): so với tháng trước.

1. Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2023 (xem chi tiết):

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế (theo giá so sánh 2010) tăng từ 7,0 – 7,5% so với năm 2022;

- Cơ cấu kinh tế: khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản chiếm 35,9%, khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 29,2%, khu vực dịch vụ (bao gồm thuế sản phẩm) chiếm 34,9%.

- GRDP bình quân đầu người đạt 69,1 - 69,4 triệu đồng/người/năm;

- Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 3,9 tỷ USD;

- Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 45.850 - 46.700 tỷ đồng;

- Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 10.288 tỷ đồng;

- Tổng chi ngân sách địa phương 14.110,4 tỷ đồng;

- Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới đạt 830 doanh nghiệp.

 

Tìm kiếm thông tin
Thông tin người dùng
User Online: 27
Truy cập: 1.411.360
Truy cập tháng: 47.070
User IP: 18.207.240.77

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỤC THỐNG KÊ TỈNH TIỀN GIANG
21 đường 30/4, phường 1, Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
ĐT: 0273. 3872582 - Fax: 0273. 3886 952 - Email:tiengiang@gso.gov.vn