Số 21 đường 30/4 - phường 1 - TP Mỹ Tho - tỉnh Tiền Giang               Hotline: 0273 3872 582               Email: tiengiang@gso.gov.vn

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỤC THỐNG KÊ TỈNH TIỀN GIANG

 

 

Tổng Cục Thống kê

Cổng Thông tin điện tử

tỉnh Tiền Giang

                                                                                     - Hướng dẫn Đăng ký tài khoản (Xem Clip)

                                                                                     - Hướng dẫn tra cứu thông tin (Xem Clip)

                                                                                  - Hướng dẫn đăng ký hộ kinh doanh (Xem Clip)

                                                                                     - Hướng dẫn đăng ký khai sinh (Xem Clip)

Thăm Dò Ý Kiến
Thông tin bạn quan tâm nhất trên trang web này

Thống kê Tổng hợp
Thứ tư, Ngày 14 Tháng 12 Năm 2022
Thứ hai, Ngày 4 Tháng 4 Năm 2022
Thứ ba, Ngày 14 Tháng 12 Năm 2021
Thứ hai, Ngày 14 Tháng 12 Năm 2020
Thứ sáu, Ngày 13 Tháng 12 Năm 2019
Thứ sáu, Ngày 14 Tháng 12 Năm 2018
Thứ tư, Ngày 13 Tháng 12 Năm 2017
Thứ tư, Ngày 13 Tháng 12 Năm 2017

Một số chỉ tiêu chủ yếu tháng 01 năm 2023 (tăng/giảm) so với cùng kỳ năm 2022 của tỉnh Tiền Giang (%)

Chỉ số sản xuất công nghiệp(*)

-4,4

Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng

+7,1

Trị giá xuất khẩu

-26,0

Trị giá nhập khẩu

-2,3

Khách quốc tế đến Tiền Giang

+285,2

Thực hiện vốn đầu tư ngân sách nhà nước

+1,6

Chỉ số giá tiêu dùng (*)

+0,68

(*): so với tháng trước.

1. Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2023(xem chi tiết):

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế (theo giá so sánh 2010) tăng từ 7,0 – 7,5% so với năm 2022;

- Cơ cấu kinh tế: khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản chiếm 35,9%, khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 29,2%, khu vực dịch vụ (bao gồm thuế sản phẩm) chiếm 34,9%.

- GRDP bình quân đầu người đạt 69,1 - 69,4 triệu đồng/người/năm;

- Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 3,9 tỷ USD;

- Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 45.850 - 46.700 tỷ đồng;

- Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 10.288 tỷ đồng;

- Tổng chi ngân sách địa phương 14.110,4 tỷ đồng;

- Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới đạt 830 doanh nghiệp.

 

Tìm kiếm thông tin
Thông tin người dùng
User Online: 70
Truy cập: 1.171.204
Truy cập tháng: 64.667
User IP: 44.211.239.1

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỤC THỐNG KÊ TỈNH TIỀN GIANG
21 đường 30/4, phường 1, Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
ĐT: 0273. 3872582 - Fax: 0273. 3886 952 - Email:tiengiang@gso.gov.vn