Số 21 đường 30/4 - phường 1 - TP Mỹ Tho - tỉnh Tiền Giang               Hotline: 0273 3872 582               Email: tiengiang@gso.gov.vn

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỤC THỐNG KÊ TỈNH TIỀN GIANG

 

 

Tổng Cục Thống kê

Cổng Thông tin điện tử

tỉnh Tiền Giang

                                                                                     - Hướng dẫn Đăng ký tài khoản (Xem Clip)

                                                                                     - Hướng dẫn tra cứu thông tin (Xem Clip)

                                                                                  - Hướng dẫn đăng ký hộ kinh doanh (Xem Clip)

                                                                                     - Hướng dẫn đăng ký khai sinh (Xem Clip)

Thăm Dò Ý Kiến
Thông tin bạn quan tâm nhất trên trang web này

Phòng ban nghiệp vụ
Phòng ban nghiệp vụ
Thứ sáu, Ngày 17 Tháng 1 Năm 2014

1. Phòng Thống kê Tổng hợp,       số ĐT: 0273.3873328 -0273.3880428

Trưởng phòng: Ông Nguyễn Văn Tròn,                      số ĐT: 0945.135.686

Phó Trưởng phòng: Bà Lê Thị Thu Thủy,                        số ĐT: 0979.041.016

2. Phòng Thống kê Kinh tế,            số ĐT: 0273.3876762 - 0273.884690

Trưởng phòng: Ông Phan Thanh Việt,                             số ĐT: 0918.511.960

Phó Trưởng phòng: Bà Dương Thị Thảo,                   số ĐT: 0905.191.133

3. Phòng  Thống kê Xã hội,                                     số ĐT: 0273.3873518

Trưởng phòng: Ông Nguyễn Văn Nhân,                     số ĐT: 0985.700.997

4. Phòng Thu thập thông tin Thống kê, số ĐT: 0273.3876238 - 0273. 3970290

Trưởng phòng: Bà Nguyễn Thị Phượng,                    số ĐT: 0379.688.896

Phó Trưởng phòng: Ông Trần Hoàng Vũ,                  số ĐT: 0909.271.800

Phó Trưởng phòng: Bà Văn Thị Ngọc Hân,               số ĐT: 0913.102.523

5. Phòng Tổ chức - Hành chính, số ĐT: 0273.38872582 - 0273.3887831

Trưởng phòng: Bà Lê Thị Ngọc Chiểu,                      số ĐT: 0944.455.036

Phó Trưởng phòng: Ông Võ Trung Tín,                     số ĐT: 0979.261.326

Phụ trách Kế toán: Bà Phạm Thị Kim Hiếu,                    số ĐT: 0366.346.426

Các tin cùng chuyên mục:

Một số chỉ tiêu chủ yếu tháng 8 năm 2022 (tăng/giảm) so với cùng kỳ năm 2021 của tỉnh Tiền Giang (%)

Chỉ số sản xuất công nghiệp(*)

+4,21

Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng

+67,1

Trị giá xuất khẩu

+72

Trị giá nhập khẩu

+144,8

Khách quốc tế đến Tiền Giang

-

Thực hiện vốn đầu tư ngân sách nhà nước

+123,6

Chỉ số giá tiêu dùng (*)

-0,3

(*): so với tháng trước.

1. Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2022(xem chi tiết):

 - Tốc độ tăng trưởng kinh tế (theo giá so sánh 2010) tăng từ 6,0 – 7,0% so với năm 2021;

 - GRDP bình quân đầu người đạt 60,24 triệu đồng;

 - Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 3,35 tỷ USD;

 - Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 41.750 tỷ đồng;

 - Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 8.828 tỷ đồng;

 - Tổng chi ngân sách địa phương 12.287,9 tỷ đồng;

 - Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới đạt 670 doanh nghiệp.

 

Tìm kiếm thông tin
Thông tin người dùng
User Online: 24
Truy cập: 979.546
User IP: 34.229.63.215

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỤC THỐNG KÊ TỈNH TIỀN GIANG
21 đường 30/4, phường 1, Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
ĐT: 0273. 3872582 - Fax: 0273. 3886 952 - Email:tiengiang@gso.gov.vn