Số 21 đường 30/4 - phường 1 - TP Mỹ Tho - tỉnh Tiền Giang               Hotline: 0273 3872 582               Email: tiengiang@gso.gov.vn

Tổng Cục Thống kê

Cổng Thông tin điện tử

tỉnh Tiền Giang

                                                                                     - Hướng dẫn Đăng ký tài khoản (Xem Clip)

                                                                                     - Hướng dẫn tra cứu thông tin (Xem Clip)

                                                                                  - Hướng dẫn đăng ký hộ kinh doanh (Xem Clip)

                                                                                     - Hướng dẫn đăng ký khai sinh (Xem Clip)

Thăm Dò Ý Kiến
Thông tin bạn quan tâm nhất trên trang web này

Phòng ban nghiệp vụ
Phòng ban nghiệp vụ
Thứ sáu, Ngày 17 Tháng 1 Năm 2014

1. Phòng Thống kê Tổng hợp ĐT: (0273) 3873328 - Mail: tonghoptgi@gso.gov.vn
Trưởng phòng:            Ông Nguyễn Văn Tròn
Phó Trưởng phòng:    Ông Trần Hoàng Vũ

2. Phòng Thống kê Nông nghiệp ĐT: (0273) 3873518 - Mail: nongnghieptgi@gso.gov.vn
Trưởng phòng:            Ông Lê Văn Thạnh
Phó Trưởng phòng:    Bà Dương Thị Thảo

3. Phòng Thống kê Công nghiệp - Xây dựng ĐT: (0273) 3876762 - Mail: congnghieptgi@gso.gov.vn
Trưởng phòng:            Bà Nguyễn Ngọc Huệ
Phó Trưởng phòng:    Ông Phan Thanh Việt

4. Phòng Thống kê Thương mại ĐT: (0273) 3884690 - Mail: thuongmaitgi@gso.gov.vn
Trưởng phòng:            Ông Nguyễn Thanh Liêm
Phó Trưởng phòng:    Bà Văn Thị Ngọc Hân

5. Phòng Thống kê Dân số - Văn xã ĐT: (0273) 3876238 - Mail: dansotgi@gso.gov.vn
Trưởng phòng:            Ông Chu Văn Tuấn
Phó Trưởng phòng:    Bà Nguyễn Thị Phượng

6. Phòng Thanh tra Thống kê  ĐT: (0273) 3880428 hoặc (0273) 3970290 - Mail: thanhtratgi@gso.gov.vn
Trưởng phòng:            Ông Nguyễn Văn Nhân
Phó Trưởng phòng:    Bà Lê Thị Thu Thủy

7. Phòng Tổ chức - Hành chính ĐT: (0273) 3872582 hoặc (0273) 3887831 Fax: 073.3886952 - Mail: hanhchinhtgi@gso.gov.vn
Trưởng phòng:    Bà Lê Thị Ngọc Chiểu
Phó Trưởng phòng:   Bà Phạm Thị Kim Hiếu
 

Các tin cùng chuyên mục:

Một số chỉ tiêu chủ yếu tháng 8 năm 2019 (tăng/giảm) so với cùng kỳ năm 2018 của tỉnh Tiền Giang (%)

Chỉ số sản xuất công nghiệp(*) -5,68
Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng +12,3
Trị giá xuất khẩu +22,4
Trị giá nhập khẩu -13,6
Khách quốc tế đến Tiền Giang -4,6
Thực hiện vốn đầu tư ngân sách nhà nước +1,7
Chỉ số giá tiêu dùng (*) +0,11

(*): so với tháng trước.

1. Các chỉ tiêu kinh tế năm 2019(xem chi tiết):

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế (theo giá so sánh 2010) tăng từ 7,0 – 7,5% so với năm 2018;

- GRDP bình quân đầu người đạt 51,8 – 52,0 triệu đồng;

- Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 3 tỷ USD;

- Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt khoảng 34.500 – 34.700 tỷ đồng chiếm khoảng 37,5%/GRDP;

- Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 9.305 tỷ đồng;

- Tổng chi ngân sách địa phương 11.383 tỷ đồng;

- Chi đầu tư phát triển từ ngân sách 3.846 tỷ đồng;

- Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới đạt 750 - 800 doanh nghiệp.

Tìm kiếm thông tin
Thông tin người dùng
User Online: 17
Truy cập: 555.865
User IP: 3.227.235.220

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỤC THỐNG KÊ TỈNH TIỀN GIANG
21 đường 30/4, phường 1, Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
ĐT: 0273. 3872582 - Fax: 0273. 3886 952 - Email:tiengiang@gso.gov.vn