Số 21 đường 30/4 - phường 1 - TP Mỹ Tho - tỉnh Tiền Giang               Hotline: 0273 3872 582               Email: tiengiang@gso.gov.vn

TÍCH CỰC THAM GIA TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở NĂM 2019 LÀ GÓP PHẦN XÂY DỰNG TƯƠNG LAI CHO ĐẤT NƯỚC VÀ MỖI CHÚNG TA

Tổng Cục Thống kê

Cổng Thông tin điện tử

tỉnh Tiền Giang

                                                                                     - Hướng dẫn Đăng ký tài khoản (Xem Clip)

                                                                                     - Hướng dẫn tra cứu thông tin (Xem Clip)

                                                                                  - Hướng dẫn đăng ký hộ kinh doanh (Xem Clip)

                                                                                     - Hướng dẫn đăng ký khai sinh (Xem Clip)

Thăm Dò Ý Kiến
Thông tin bạn quan tâm nhất trên trang web này

Phòng ban nghiệp vụ
Phòng ban nghiệp vụ
Thứ sáu, Ngày 17 Tháng 1 Năm 2014

1. Phòng Thống kê Tổng hợp ĐT: (0273) 3873328 - Mail: tonghoptgi@gso.gov.vn
Trưởng phòng:            Ông Nguyễn Văn Tròn
Phó Trưởng phòng:    Ông Trần Hoàng Vũ

2. Phòng Thống kê Nông nghiệp ĐT: (0273) 3873518 - Mail: nongnghieptgi@gso.gov.vn
Trưởng phòng:            Ông Lê Văn Thạnh
Phó Trưởng phòng:    Bà Dương Thị Thảo

3. Phòng Thống kê Công nghiệp - Xây dựng ĐT: (0273) 3876762 - Mail: congnghieptgi@gso.gov.vn
Trưởng phòng:            Bà Nguyễn Ngọc Huệ
Phó Trưởng phòng:    Ông Phan Thanh Việt

4. Phòng Thống kê Thương mại ĐT: (0273) 3884690 - Mail: thuongmaitgi@gso.gov.vn
Trưởng phòng:            Ông Nguyễn Thanh Liêm
Phó Trưởng phòng:    Bà Văn Thị Ngọc Hân

5. Phòng Thống kê Dân số - Văn xã ĐT: (0273) 3876238 - Mail: dansotgi@gso.gov.vn
Trưởng phòng:            Ông Chu Văn Tuấn
Phó Trưởng phòng:    Bà Nguyễn Thị Phượng

6. Phòng Thanh tra Thống kê  ĐT: (0273) 3880428 hoặc (0273) 3970290 - Mail: thanhtratgi@gso.gov.vn
Trưởng phòng:            Ông Nguyễn Văn Nhân
Phó Trưởng phòng:    Bà Lê Thị Thu Thủy

7. Phòng Tổ chức - Hành chính ĐT: (0273) 3872582 hoặc (0273) 3887831 Fax: 073.3886952 - Mail: hanhchinhtgi@gso.gov.vn
Trưởng phòng:    Bà Lê Thị Ngọc Chiểu
Phó Trưởng phòng:   Bà Phạm Thị Kim Hiếu
 

Các tin cùng chuyên mục:

Một số chỉ tiêu chủ yếu tháng 12 năm 2018 (tăng/giảm) so với cùng kỳ năm 2017 của tỉnh Tiền Giang (%)

Chỉ số sản xuất công nghiệp(*) +2,9
Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng +11,6
Trị giá xuất khẩu +40,9
Trị giá nhập khẩu +31,3
Khách quốc tế đến Tiền Giang +15,1
Thực hiện vốn đầu tư ngân sách nhà nước +22,4
Chỉ số giá tiêu dùng (*) -0,26

(*): so với tháng trước.

1. Các chỉ tiêu kinh tế năm 2018(xem chi tiết):

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế (theo giá so sánh 2010) tăng từ 9,0 – 9,5% so với năm 2017

- Cơ cấu kinh tế năm 2018:

          Khu vực 1: 37,2%;

          Khu vực 2: 30,0%;

          Khu vực 3: 32,8%.

- GRDP bình quân đầu người đạt 48,0 – 48,2 triệu đồng.

- Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 2.650 triệu USD tăng 5,4% so năm 2017.

- Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt khoảng 31.500 – 32.000 tỷ đồng chiếm khoảng 37,2 – 37,5%/GRDP.

- Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 7.980 tỷ đồng.

- Tổng chi ngân sách địa phương 10.203,7 tỷ đồng.

- Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới đạt 730 doanh nghiệp.

Tìm kiếm thông tin
Thông tin người dùng
User Online: 16
Truy cập: 497.928
User IP: 54.172.221.7

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỤC THỐNG KÊ TỈNH TIỀN GIANG
21 đường 30/4, phường 1, Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
ĐT: 0273. 3872582 - Fax: 0273. 3886 952 - Email:tiengiang@gso.gov.vn