Số 21 đường 30/4 - phường 1 - TP Mỹ Tho - tỉnh Tiền Giang               Hotline: 0273 3872 582               Email: tiengiang@gso.gov.vn

“ ĐIỀU TRA NÔNG THÔN, NÔNG NGHIỆP GIỮA KỲ NĂM 2020 CUNG CẤP THÔNG TIN ĐẦY ĐỦ, TRUNG THỰC, CHÍNH XÁC, KỊP THỜI LÀ QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA MỖI ĐƠN VỊ ĐƯỢC ĐIỀU TRA

 

Tổng Cục Thống kê

Cổng Thông tin điện tử

tỉnh Tiền Giang

                                                                                     - Hướng dẫn Đăng ký tài khoản (Xem Clip)

                                                                                     - Hướng dẫn tra cứu thông tin (Xem Clip)

                                                                                  - Hướng dẫn đăng ký hộ kinh doanh (Xem Clip)

                                                                                     - Hướng dẫn đăng ký khai sinh (Xem Clip)

Thăm Dò Ý Kiến
Thông tin bạn quan tâm nhất trên trang web này

Kết quả điều tra
Kết quả điều tra chăn nuôi thời điểm 01/7/2014
Thứ hai, Ngày 25 Tháng 8 Năm 2014

Kết quả điều tra chăn nuôi thời điểm 01/7/2014

 

 

Tên chỉ tiêu  

Đơn vị tính

Kết quả điều tra tại thời điểm 01/7/2014

(%) Tăng (+),
giảm (-)
so thời điểm
01/4/2014

 
 

1. Heo

Số con hiện có

Con

578.517

+ 4,29

 

Số con xuất chuồng

Con

276.001

- 62,35

 

Sản lượng thịt

Tấn

25.985

- 62,94

 

2. Gà

Số con hiện có

1000 con

5.254

+15,02

 

 + Trong đó: Gà đẻ trứng

1000 con

2.028

- 11,09

 

Số con xuất chuồng

1000 con

2.508

- 60,09

 

Sản lượng thịt hơi xuất chuồng

Tấn

4.640

- 60,89

 

Sản lượng trứng

1000 quả

36.271

- 59,84

 

3. Vịt

Số con hiện có

1000 con

1.902

- 16,21

 

+ Trong đó: Vịt đẻ trứng

1000 con

498

- 14,14

 

Số con xuất chuồng

1000 con

1.276

- 48,13

 

Sản lượng thịt hơi xuất chuồng

Tấn

3.156

- 50,94

 

Sản lượng trứng

1000 quả

14.738

- 39,68

 

4. Ngan

Số con hiện có

1000 con

38

+ 22,58

 

+ Trong đó: Ngan đẻ trứng

1000 con

6

+ 50,00

 

Số con xuất chuồng

1000 con

25

- 37,50

 

Sản lượng thịt hơi xuất chuồng

Tấn

66

- 40,54

 

Sản lượng trứng

1000 quả

90

+ 57,89

 

5. Ngỗng

Số con hiện có

1000 con

2

- 25,00

 

+ Trong đó: Ngỗng đẻ trứng

1000 con

1

- 40,00

 

Số con xuất chuồng

1000 con

0,3

- 32,00

 

Sản lượng thịt hơi xuất chuồng

Tấn

1

- 60,00

 

Sản lượng trứng

1000 quả

0,2

- 70,00

 

6. Chim cút

Số con hiện có

1000 con

658

+ 15,24

 

Số con xuất chuồng

1000 con

225

- 22,15

 

Sản lượng thịt hơi xuất chuồng

Tấn

45

- 33,82

 

Sản lượng trứng

1000 quả

4.186

- 81,68

 

7. Bồ câu

Số con hiện có

1000 con

25

+ 56,25

 

Số con xuất chuồng

1000 con

6

0,00

 

Sản lượng thịt hơi xuất chuồng

Tấn

2

0,00

 

 

Các tin cùng chuyên mục:
Hiển thị kết quả 1-10 (của 12)
Trang:1 - 2Trang đầu « Lùi · Tới » Trang cuối

Một số chỉ tiêu chủ yếu tháng 5 năm 2020 (tăng/giảm) so với cùng kỳ năm 2019 của tỉnh Tiền Giang (%)

Chỉ số sản xuất công nghiệp(*)

-0,7

Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng

-6,4

Trị giá xuất khẩu

-23,1

Trị giá nhập khẩu

-46,8

Khách quốc tế đến Tiền Giang

-90,5

Thực hiện vốn đầu tư ngân sách nhà nước

+57,6

Chỉ số giá tiêu dùng (*)

+0,55

(*): so với tháng trước.

1. Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2020(xem chi tiết):

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế (theo giá so sánh 2010) tăng từ 7,0 - 7,5% so với năm 2019;

- GRDP bình quân đầu người đạt 55,3 triệu đồng;

- Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 3,4 tỷ USD;

- Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 37.300 tỷ đồng chiếm khoảng 38%/GRDP;

- Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 11.125 tỷ đồng;

- Tổng chi ngân sách địa phương 13.761,6 tỷ đồng; trong đó, chi đầu tư phát triển 4.505 tỷ đồng;

- Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới đạt từ 650 - 700 doanh nghiệp.

Tìm kiếm thông tin
Thông tin người dùng
User Online: 5
Truy cập: 623.310
User IP: 3.236.98.25

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỤC THỐNG KÊ TỈNH TIỀN GIANG
21 đường 30/4, phường 1, Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
ĐT: 0273. 3872582 - Fax: 0273. 3886 952 - Email:tiengiang@gso.gov.vn