Số 21 đường 30/4 - phường 1 - TP Mỹ Tho - tỉnh Tiền Giang               Hotline: 0273 3872 582               Email: tiengiang@gso.gov.vn

 

 

Tổng Cục Thống kê

Cổng Thông tin điện tử

tỉnh Tiền Giang

                                                                                     - Hướng dẫn Đăng ký tài khoản (Xem Clip)

                                                                                     - Hướng dẫn tra cứu thông tin (Xem Clip)

                                                                                  - Hướng dẫn đăng ký hộ kinh doanh (Xem Clip)

                                                                                     - Hướng dẫn đăng ký khai sinh (Xem Clip)

Thăm Dò Ý Kiến
Thông tin bạn quan tâm nhất trên trang web này

Năm 2020
Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2020
Thứ tư, Ngày 29 Tháng 1 Năm 2020

MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2020

(Được Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang khóa IX, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 06 tháng 12 năm 2019)

 

            1. Các chỉ tiêu kinh tế:

            - Tốc độ tăng trưởng kinh tế (theo giá so sánh 2010) tăng từ 7,0 - 7,5% so với năm 2019;

            - GRDP bình quân đầu người đạt 55,3 triệu đồng;

            - Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 3,4 tỷ USD;

            - Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 37.300 tỷ đồng chiếm khoảng 38%/GRDP;

            - Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 11.125 tỷ đồng;

            - Tổng chi ngân sách địa phương 13.761,6 tỷ đồng; trong đó, chi đầu tư phát triển 4.505 tỷ đồng;

            - Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới đạt từ 650 - 700 doanh nghiệp.

            2. Các chỉ tiêu xã hội:

            - Giải quyết việc làm cho 19.000 lao động;

            - Giảm tỷ lệ thất nghiệp thành thị còn dưới 3%;

            - Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 90%;

            - Tỷ lệ hộ nghèo còn 2,25%;

            - Xây dựng 25 xã nông thôn mới; 02 đô thị hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, 02 huyện đạt chuẩn huyện nông thôn mới;

            - Giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng xuống dưới 12,6%;

            - Tỷ lệ tử vong trẻ em dưới 1 tuổi là 9,60/00; trẻ em dưới 5 tuổi là 11,10/00;

            - Số giường bệnh/vạn dân đạt 23,32 giường;

            - Số bác sĩ/vạn dân là 7 bác sĩ;

            - Tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi đi học mẫu giáo đạt 85%;

            - Tuyển sinh mới đào tạo bậc cao đẳng và bậc trung cấp 2.880 học sinh.

            3. Các chỉ tiêu môi trường:

            - Tỷ lệ hộ  dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh 100%;

            - Tỷ lệ hộ dân đô thị được sử dụng nước sạch đạt 99,5%;

            - Tỷ lệ chất thải rắn đô thị được thu gom và xử lý đạt 96,55%;

            - Tỷ lệ chất thải rắn y tế được thu gom và xử lý đạt 100%;

            - Tỷ lệ nước thải y tế được thu gom và xử lý đạt 100%.

                                                                                                             N.V.Tròn

Các tin cùng chuyên mục:
Hiển thị kết quả 1-10 (của 21)
Trang:1 - 2 - 3Trang đầu « Lùi · Tới » Trang cuối

Một số chỉ tiêu chủ yếu tháng 12 năm 2020 (tăng/giảm) so với cùng kỳ năm 2019 của tỉnh Tiền Giang (%)

Chỉ số sản xuất công nghiệp(*)

+4,48

Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng

+18,2

Trị giá xuất khẩu

+42,9

Trị giá nhập khẩu

+2,5

Khách quốc tế đến Tiền Giang

-98,7

Thực hiện vốn đầu tư ngân sách nhà nước

+34,1

Chỉ số giá tiêu dùng (*)

+0,27

(*): so với tháng trước.

1. Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2020(xem chi tiết):

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế (theo giá so sánh 2010) tăng từ 7,0 - 7,5% so với năm 2019;

- GRDP bình quân đầu người đạt 55,3 triệu đồng;

- Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 3,4 tỷ USD;

- Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 37.300 tỷ đồng chiếm khoảng 38%/GRDP;

- Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 11.125 tỷ đồng;

- Tổng chi ngân sách địa phương 13.761,6 tỷ đồng; trong đó, chi đầu tư phát triển 4.505 tỷ đồng;

- Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới đạt từ 650 - 700 doanh nghiệp.

 

Tìm kiếm thông tin
Thông tin người dùng
User Online: 14
Truy cập: 703.652
User IP: 3.232.96.22

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỤC THỐNG KÊ TỈNH TIỀN GIANG
21 đường 30/4, phường 1, Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
ĐT: 0273. 3872582 - Fax: 0273. 3886 952 - Email:tiengiang@gso.gov.vn