Số 21 đường 30/4 - phường 1 - TP Mỹ Tho - tỉnh Tiền Giang               Hotline: 0273 3872 582               Email: tiengiang@gso.gov.vn

 

 

Tổng Cục Thống kê

Cổng Thông tin điện tử

tỉnh Tiền Giang

                                                                                     - Hướng dẫn Đăng ký tài khoản (Xem Clip)

                                                                                     - Hướng dẫn tra cứu thông tin (Xem Clip)

                                                                                  - Hướng dẫn đăng ký hộ kinh doanh (Xem Clip)

                                                                                     - Hướng dẫn đăng ký khai sinh (Xem Clip)

Thăm Dò Ý Kiến
Thông tin bạn quan tâm nhất trên trang web này

Chi cục Thống kê
Danh bạ Chi cục Thống kê
Thứ tư, Ngày 28 Tháng 2 Năm 2018

Chi cục Thống kê TP. Mỹ Tho ĐT: (0273) 3876199 - Mail: mythotgi@gso.gov.vn
Chi cục trưởng:            Ông Võ Trung Tín
Phó Chi cục trưởng:    Ông Nguyễn Văn Lực

Chi cục Thống kê TX. Gò Công ĐT: (0273) 3841598 - Mail: gocongtgi@gso.gov.vn
Chi cục trưởng:            Bà Phạm Thị Mỹ Dung
Phó Chi cục trưởng:    Bà Phạm Thị Diễm Hiền

Chi cục Thống kê TX. Cai Lậy ĐT: (0273) 3826086 - Mail: txcailay@gso.gov.vn
Phó Chi cục trưởng phụ trách:    Ông Nguyễn Minh Ưng

Chi cục Thống kê huyện Tân Phước ĐT: (0273) 3848080 - Mail: tanphuoctgi@gso.gov.vn
Chi cục trưởng:            Ông Phạm Văn Hoanh
Phó Chi cục trưởng:    Ông Trương Văn Phi

Chi cục Thống kê huyện Cái Bè ĐT: (0273) 3824480 - Mail: caibetgi@gso.gov.vn
Chi cục trưởng:            Ông Huỳnh Minh Tấn
Phó Chi cục trưởng:    Ông Hồ Thanh Hùng

Chi cục Thống kê huyện Cai Lậy ĐT: (0273) 3826945 - Mail: cailay@gso.gov.vn
Chi cục trưởng:            Ông Nguyễn Văn Tài
Phó Chi cục trưởng:   Ông Lê Văn Nghị

Chi cục Thống kê huyện Châu Thành ĐT: (0273) 3831429 - Mail: chauthanhtgi@gso.gov.vn
Chi cục trưởng:            Ông Trần Văn Đực
Phó Chi cục trưởng:   Ông Lê Văn Út

Chi cục Thống kê huyện Chợ Gạo ĐT: (0273) 3835437 - Mail: chogaotgi@gso.gov.vn
Chi cục trưởng:            Ông Trần Văn Tâm
Phó Chi cục trưởng:   Bà Nguyễn Thị Thúy Oanh

Chi cục Thống kê huyện Gò Công Tây ĐT: (0273) 3838488 - Mail: gocongtaytgi@gso.gov.vn
Phó Chi cục trưởng phụ trách:   Bà Trương Hồng Phương Loan

Chi cục Thống kê huyện Gò Công Đông ĐT: (0273) 3846222 - Mail: gocongdongtgi@gso.gov.vn
Chi cục trưởng:            Ông Lê Văn Bé

Chi cục Thống kê huyện Tân Phú Đông ĐT: (0273) 3530901 - Mail: tanphudongtgi@gso.gov.vn
Chi cục trưởng:            Ông Mai Văn Thâu
Phó Chi cục trưởng:   Bà Trần Thị Cẩm Quyên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các tin cùng chuyên mục:

Một số chỉ tiêu chủ yếu tháng 12 năm 2020 (tăng/giảm) so với cùng kỳ năm 2019 của tỉnh Tiền Giang (%)

Chỉ số sản xuất công nghiệp(*)

+4,48

Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng

+18,2

Trị giá xuất khẩu

+42,9

Trị giá nhập khẩu

+2,5

Khách quốc tế đến Tiền Giang

-98,7

Thực hiện vốn đầu tư ngân sách nhà nước

+34,1

Chỉ số giá tiêu dùng (*)

+0,27

(*): so với tháng trước.

1. Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2020(xem chi tiết):

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế (theo giá so sánh 2010) tăng từ 7,0 - 7,5% so với năm 2019;

- GRDP bình quân đầu người đạt 55,3 triệu đồng;

- Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 3,4 tỷ USD;

- Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 37.300 tỷ đồng chiếm khoảng 38%/GRDP;

- Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 11.125 tỷ đồng;

- Tổng chi ngân sách địa phương 13.761,6 tỷ đồng; trong đó, chi đầu tư phát triển 4.505 tỷ đồng;

- Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới đạt từ 650 - 700 doanh nghiệp.

 

Tìm kiếm thông tin
Thông tin người dùng
User Online: 2
Truy cập: 702.678
User IP: 18.234.247.75

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỤC THỐNG KÊ TỈNH TIỀN GIANG
21 đường 30/4, phường 1, Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
ĐT: 0273. 3872582 - Fax: 0273. 3886 952 - Email:tiengiang@gso.gov.vn