Số 21 đường 30/4 - phường 1 - TP Mỹ Tho - tỉnh Tiền Giang               Hotline: 0273 3872 582               Email: tiengiang@gso.gov.vn

“TÍCH CỰC THAM GIA ĐIỀU TRA DOANH NGHIỆP NĂM 2020 LÀ GÓP PHẦN XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC”

Tổng Cục Thống kê

Cổng Thông tin điện tử

tỉnh Tiền Giang

                                                                                     - Hướng dẫn Đăng ký tài khoản (Xem Clip)

                                                                                     - Hướng dẫn tra cứu thông tin (Xem Clip)

                                                                                  - Hướng dẫn đăng ký hộ kinh doanh (Xem Clip)

                                                                                     - Hướng dẫn đăng ký khai sinh (Xem Clip)

Thăm Dò Ý Kiến
Thông tin bạn quan tâm nhất trên trang web này

-
CÁC PHỤ LỤC KÈM PHƯƠNG ÁN VÀ QUI ĐỊNH LIÊN QUAN
Thứ năm, Ngày 2 Tháng 3 Năm 2017

CÁC PHỤ LỤC KÈM PHƯƠNG ÁN  VÀ QUI ĐỊNH LIÊN QUAN

Phụ lục 1: Danh sách các Tập đoàn, Tổng công ty, doanh nghiệp có hoạt động hạch toán toàn hệ thống; biểu mẫu báo cáo kết quả rà soát danh sách doanh nghiệp, hợp tác xã

Phụ lục 3: Quy trình lập danh sách đơn vị điều tra, mẫu bảng kê và biểu tổng hợp danh sách cơ sở SXKD cá thể

Phụ lục 4: Hướng dẫn lập danh sách cơ sở trực thuộc các cơ quan Đảng, Nhà nước khối Trung ương; danh mục các cơ quan Trung ương và mẫu bảng kê danh sách cơ sở hành chính, sự nghiệp trực thuộc Bộ, ngành, cơ quan Trung ương

Phụ lục 5: Hướng dẫn lập danh sách cơ sở hành chính, sự nghiệp địa phương và cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng; danh mục các cơ quan địa phương và mẫu bảng kê, biểu tổng hợp danh sách cơ sở HCSN khối địa phương, cơ sở tôn giáo tín ngưỡng

Quy trình tổng hợp nhanh - Hướng dẫn và mẫu biểu

Quy định đối với giám sát viên, tổ trưởng và điều tra viên

Quy định sắp xếp và đánh mã phiếu điều tra

Các tin cùng chuyên mục:

Một số chỉ tiêu chủ yếu tháng 02 năm 2020 (tăng/giảm) so với cùng kỳ năm 2019 của tỉnh Tiền Giang (%)

Chỉ số sản xuất công nghiệp(*)

-8,1

Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng

+6

Trị giá xuất khẩu

-8,1

Trị giá nhập khẩu

-7,4

Khách quốc tế đến Tiền Giang

-4,4

Thực hiện vốn đầu tư ngân sách nhà nước

+28,1

Chỉ số giá tiêu dùng (*)

-0,2

(*): so với tháng trước.

1. Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2020(xem chi tiết):

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế (theo giá so sánh 2010) tăng từ 7,0 - 7,5% so với năm 2019;

- GRDP bình quân đầu người đạt 55,3 triệu đồng;

- Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 3,4 tỷ USD;

- Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 37.300 tỷ đồng chiếm khoảng 38%/GRDP;

- Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 11.125 tỷ đồng;

- Tổng chi ngân sách địa phương 13.761,6 tỷ đồng; trong đó, chi đầu tư phát triển 4.505 tỷ đồng;

- Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới đạt từ 650 - 700 doanh nghiệp.

Tìm kiếm thông tin
Thông tin người dùng
User Online: 27
Truy cập: 599.981
User IP: 35.175.121.230

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỤC THỐNG KÊ TỈNH TIỀN GIANG
21 đường 30/4, phường 1, Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
ĐT: 0273. 3872582 - Fax: 0273. 3886 952 - Email:tiengiang@gso.gov.vn