Số 21 đường 30/4 - phường 1 - TP Mỹ Tho - tỉnh Tiền Giang               Hotline: 0273 3872 582               Email: tiengiang@gso.gov.vn

“TÍCH CỰC THAM GIA ĐIỀU TRA DOANH NGHIỆP NĂM 2020 LÀ GÓP PHẦN XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC”

Tổng Cục Thống kê

Cổng Thông tin điện tử

tỉnh Tiền Giang

                                                                                     - Hướng dẫn Đăng ký tài khoản (Xem Clip)

                                                                                     - Hướng dẫn tra cứu thông tin (Xem Clip)

                                                                                  - Hướng dẫn đăng ký hộ kinh doanh (Xem Clip)

                                                                                     - Hướng dẫn đăng ký khai sinh (Xem Clip)

Thăm Dò Ý Kiến
Thông tin bạn quan tâm nhất trên trang web này

-
Phiếu Điều tra
Thứ năm, Ngày 13 Tháng 4 Năm 2017

PHIẾU ĐIỀU TRA

 

 

Excel

 

Doanh nghiệp

   
   
   
   
   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
Phiếu thu thập thông tin đối với doanh nghiệp, hợp tác xã năm 2016
 
Kết quả hoạt động của hợp tác xã năm 2016
 
Kết quả sản xuất và tiêu thụ sản phẩm công nghiệp năm 2016
 
Phiếu thu thập thông tin về dịch vụ gia công hàng hóa với nước ngoài năm 2016
 
Kết quả hoạt động xây dựng năm 2016
 
Kết quả hoạt động thương nghiệp
 
Kết quả hoạt động vận tải, bưu chính, chuyển phát năm 2016
 
Kết quả hoạt động kho bãi, bốc xếp, hỗ trợ vận tải năm 2016
 
Kết quả hoạt động dịch vụ lưu trú, ăn uống năm 2016
 
Kết quả hoạt động dịch vụ du lịch, lữ hành năm 2016
 
Kết quả hoạt động dịch vụ tài chính và hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính năm 2016
 
Hoạt động xuất, nhập khẩu dịch vụ của ngân hàng, tổ chức tín dụng năm 2016
 
Kết quả hoạt động dịch vụ kinh doanh bất động sản năm 2016
 
Kết quả hoạt động thông tin và truyền thông năm 2016
 
Kết quả hoạt động dịch vụ khác năm 2016
 
Kết quả hoạt động y tế năm 2016
 
Kết quả hoạt động giáo dục, đào tạo năm 2016
 
Kết quả hoạt động thu gom và xử lý rác thải, nước thải năm 2016
 
Phiếu thu thập thông tin về sử dụng công nghệ trong sản xuất
 
Phiếu thu thập thông tin đối với doanh nghiệp đang đầu tư, chưa sản xuất, kinh doanh năm 2016
 
Phiếu thu thập thông tin đối với trụ sở chính của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài năm 2016
 
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
 
   

Cá thể

 

   
Phiếu thu thập thông tin về cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể
 
Phiếu thu thập thông tin điều tra mẫu về cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể hoạt động công nghiệp
 
Phiếu thu thập thông tin điều tra mẫu về cơ sở kinh doanh cá thể hoạt động vận tải, kho bãi
 
Phiếu thu thập thông tin điều tra mẫu về cơ sở kinh doanh cá thể hoạt động bán buôn; bán lẻ; sửa  chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác
 
Phiếu thu thập thông tin điều tra mẫu về cơ sở kinh doanh cá thể hoạt động lưu trú, ăn uống và một số dịch vụ khác
 

 

Hành chính sự nghiệp

 
 
 
 

 

Phiếu thu thập thông tin về cơ quan Đảng, Nhà nước
 
Phiếu thu thập thông tin điều tra mẫu về cơ quan Đảng, Nhà nước
 
Phiếu thu thập thông tin về cơ sở sự nghiệp
 
Phiếu thu thập thông tin điều tra mẫu về cơ sở sự nghiệp
 
Phiếu thu thập thông tin về cơ sở y tế
 
Phiếu thu thập thông tin điều tra mẫu về cơ sở y tế
 
Phiếu thu thập thông tin về cơ sở giáo dục, đào tạo
 
Phiếu thu thập thông tin điều tra mẫu về cơ sở giáo dục, đào tạo
 
Phiếu thu thập thông tin về cơ sở văn hóa, thể thao
 
Phiếu thu thập thông tin điều tra mẫu về cơ sở văn hóa, thể thao
 
Phiếu thu thập thông tin về cơ sở thông tin, truyền thông
 
Phiếu thu thập thông tin điều tra mẫu về cơ sở thông tin, truyền thông
 
Phiếu thu thập thông tin về các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam
 

 

 

Tôn giáo

 
Phiếu thu thập thông tin về cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng
 

 

Các tin cùng chuyên mục:

Một số chỉ tiêu chủ yếu tháng 02 năm 2020 (tăng/giảm) so với cùng kỳ năm 2019 của tỉnh Tiền Giang (%)

Chỉ số sản xuất công nghiệp(*)

-8,1

Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng

+6

Trị giá xuất khẩu

-8,1

Trị giá nhập khẩu

-7,4

Khách quốc tế đến Tiền Giang

-4,4

Thực hiện vốn đầu tư ngân sách nhà nước

+28,1

Chỉ số giá tiêu dùng (*)

-0,2

(*): so với tháng trước.

1. Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2020(xem chi tiết):

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế (theo giá so sánh 2010) tăng từ 7,0 - 7,5% so với năm 2019;

- GRDP bình quân đầu người đạt 55,3 triệu đồng;

- Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 3,4 tỷ USD;

- Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 37.300 tỷ đồng chiếm khoảng 38%/GRDP;

- Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 11.125 tỷ đồng;

- Tổng chi ngân sách địa phương 13.761,6 tỷ đồng; trong đó, chi đầu tư phát triển 4.505 tỷ đồng;

- Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới đạt từ 650 - 700 doanh nghiệp.

Tìm kiếm thông tin
Thông tin người dùng
User Online: 20
Truy cập: 600.007
User IP: 35.175.121.230

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỤC THỐNG KÊ TỈNH TIỀN GIANG
21 đường 30/4, phường 1, Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
ĐT: 0273. 3872582 - Fax: 0273. 3886 952 - Email:tiengiang@gso.gov.vn