Số 21 đường 30/4 - phường 1 - TP Mỹ Tho - tỉnh Tiền Giang               Hotline: 0273 3872 582               Email: tiengiang@gso.gov.vn

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỤC THỐNG KÊ TỈNH TIỀN GIANG

 

 

Tổng Cục Thống kê

Cổng Thông tin điện tử

tỉnh Tiền Giang

                                                                                     - Hướng dẫn Đăng ký tài khoản (Xem Clip)

                                                                                     - Hướng dẫn tra cứu thông tin (Xem Clip)

                                                                                  - Hướng dẫn đăng ký hộ kinh doanh (Xem Clip)

                                                                                     - Hướng dẫn đăng ký khai sinh (Xem Clip)

Thăm Dò Ý Kiến
Thông tin bạn quan tâm nhất trên trang web này

Sáng ngày 22/6/2022, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính tỉnh Tiền Giang (gọi tắt là Ban Chỉ đạo Tổng điều tra) tổ chức Hội nghị tổng kết Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021. Đồng chí Trần Văn Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh chủ trì hội nghị.
Công tác Thống kê Nông nghiệp là một trong những nhiệm vụ mà đối với công chức làm công tác thống kê cấp xã, phường thị trấn phải thường xuyên, liên tục thu thập thông tin, cập nhật và báo cáo theo từng thời điểm, thời kỳ.
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 tiếp tục phục hồi và đạt được nhiều kết quả khởi sắc trên các lĩnh vực, công tác an sinh xã hội được triển khai tích cực; đời sống nhân dân được đảm bảo.
Viện Thống kê châu Á - Thái Bình Dương (SIAP) là trung tâm đào tạo về Thống kê ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương, trực thuộc Ủy ban Kinh tế - Xã hội châu Á - Thái Bình Dương (ESCAP), được thành lập vào tháng 5 năm 1970
Trong tháng với sự tập trung chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh Ủy, điều hành chủ động, linh hoạt của Ủy ban nhân dân tỉnh, các ngành, các cấp, kinh tế - xã hội tháng 4/2022 đã đạt được nhiều kết quả khả quan tích cực
Vào ngày 19/04/2022 Đoàn giám sát Tổng cục Thống kê phối hợp Cục Thống kê tỉnh Tiền Giang tiến hành công tác kiểm tra, giám sát điều tra chăn nuôi trên địa bàn huyện.
Sáng ngày 27/4/2022 Ủy ban Nhân dân huyện Chợ Gạo tổ chức Hội nghị Tổng kết Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 (gọi tắt là Tổng điều tra). Ông Cao Tấn Hưởng, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban Ban chỉ đạo Tổng điều tra chủ trì hội nghị.
Thực hiện Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2022 ban hành kèm theo Quyết định số 165/QĐ-TCTK ngày 15/02/2022 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê; Công văn số 42/TTDL-VPC ngày 01/4/2022 của Cục Thu thập dữ liệu và ƯDCNTT.
Thông tin thống kê
Thứ bảy, Ngày 28 Tháng 5 Năm 2022
Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Tiền Giang Tháng 5 năm 2022 Tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 tiếp tục phục hồi và đạt được nhiều kết quả khởi sắc trên các lĩnh vực, công tác an sinh xã hội được triển khai tích cực; đời sống nhân dân được đảm bảo.
Thứ năm, Ngày 26 Tháng 5 Năm 2022
Tổng cục Thống kê trúng cử vào Hội đồng điều hành Viện Thống kê châu Á – Thái Bình Dương Viện Thống kê châu Á - Thái Bình Dương (SIAP) là trung tâm đào tạo về Thống kê ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương, trực thuộc Ủy ban Kinh tế - Xã hội châu Á - Thái Bình Dương (ESCAP), được thành lập vào tháng 5 năm 1970
Thứ sáu, Ngày 29 Tháng 4 Năm 2022
Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Tiền Giang Tháng 4 năm 2022 Trong tháng với sự tập trung chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh Ủy, điều hành chủ động, linh hoạt của Ủy ban nhân dân tỉnh, các ngành, các cấp, kinh tế - xã hội tháng 4/2022 đã đạt được nhiều kết quả khả quan tích cực
Tin tức - Sự kiện
Thứ tư, Ngày 22 Tháng 6 Năm 2022
Hội nghị Tổng kết Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 Sáng ngày 22/6/2022, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính tỉnh Tiền Giang (gọi tắt là Ban Chỉ đạo Tổng điều tra) tổ chức Hội nghị tổng kết Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021. Đồng chí Trần Văn Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh chủ trì hội nghị.
Thứ năm, Ngày 9 Tháng 6 Năm 2022
Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để nâng cao chất lượng các cuộc điều tra thống kê nông nghiệp Công tác Thống kê Nông nghiệp là một trong những nhiệm vụ mà đối với công chức làm công tác thống kê cấp xã, phường thị trấn phải thường xuyên, liên tục thu thập thông tin, cập nhật và báo cáo theo từng thời điểm, thời kỳ.
Thứ sáu, Ngày 29 Tháng 4 Năm 2022
Công tác tổ chức thực hiện Điều tra chăn nuôi 01/4 trên địa bàn huyện Châu Thành Vào ngày 19/04/2022 Đoàn giám sát Tổng cục Thống kê phối hợp Cục Thống kê tỉnh Tiền Giang tiến hành công tác kiểm tra, giám sát điều tra chăn nuôi trên địa bàn huyện.

Một số chỉ tiêu chủ yếu tháng 5 năm 2022 (tăng/giảm) so với cùng kỳ năm 2021 của tỉnh Tiền Giang (%)

Chỉ số sản xuất công nghiệp(*)

+2,17

Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng

+16

Trị giá xuất khẩu

+13,4

Trị giá nhập khẩu

+40,8

Khách quốc tế đến Tiền Giang

+274,8

Thực hiện vốn đầu tư ngân sách nhà nước

+24

Chỉ số giá tiêu dùng (*)

+0,79

(*): so với tháng trước.

1. Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2022(xem chi tiết):

 - Tốc độ tăng trưởng kinh tế (theo giá so sánh 2010) tăng từ 6,0 – 7,0% so với năm 2021;

 - GRDP bình quân đầu người đạt 60,24 triệu đồng;

 - Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 3,35 tỷ USD;

 - Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 41.750 tỷ đồng;

 - Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 8.828 tỷ đồng;

 - Tổng chi ngân sách địa phương 12.287,9 tỷ đồng;

 - Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới đạt 670 doanh nghiệp.

 

Tìm kiếm thông tin
Thông tin người dùng
User Online: 7
Truy cập: 939.517
User IP: 3.236.107.249

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỤC THỐNG KÊ TỈNH TIỀN GIANG
21 đường 30/4, phường 1, Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
ĐT: 0273. 3872582 - Fax: 0273. 3886 952 - Email:tiengiang@gso.gov.vn